เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการศึกษาการทำงานของผิว

ศิลปะผิวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงานด้านทัศนศิลป์ซึ่งรวมถึงการผลิตสิ่งของและสิ่งของที่มีผิวเป็นวัสดุหลัก ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการดูแลผิวต่างๆ (ปลอกนอกของสัตว์ขนาดเล็ก) และผิวหนัง (ด้านนอกของสัตว์ขนาดใหญ่) ขั้นตอนต่างๆในการผลิตเครื่องหนังและเครื่องมือและวัสดุที่เหมาะสมตลอดจนเทคนิคที่จำเป็นในการผลิตเครื่องหนัง การทำหนังจึงไม่ได้ จำกัด เพียงเพื่อเตรียมผิวด้านนอกของผิวหนังของสัตว์ แต่ยังรวมไปถึงการผลิตสิ่งของที่ทำจากหนัง

การวิจัยทางผิวหนังเป็นสาขาวิชาที่ศึกษามีความสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น

1. ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางสีหน้า:

Leatherware เป็นธีมที่มุ่งเน้นในทางปฏิบัติซึ่งกำหนดให้นักเรียนทำผลงานเชิงปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เมื่อทำผลงานเหล่านี้ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือเป็นงานที่ต้องคำนึงถึง นักเรียนต้องทำงานต้นฉบับและแสดงออกด้วยเครื่องมือวัสดุและเทคนิคที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับแสดงออก

Living and Coming For Life:

การศึกษาการผลิตเครื่องหนังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเขาในชีวิต เมื่อคุณตอบสนองความต้องการของผู้คนชีวิตจะสนุกสนานมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและสะดวกสบาย อันเป็นผลมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของผิวมีบทความต่างๆที่จำเป็นในกิจกรรมประจำวันของเรา จากเสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคลรองเท้ากระเป๋าและเบาะสำหรับคอนเทนเนอร์สำหรับผู้หญิงคุณสามารถใช้งานได้กับหนังเท่านั้น

นักเรียนตระหนักดีถึงการใช้ผิวหนังอย่างเหมาะสมและมีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ชีวิตนี้น่าสนใจและน่าอยู่

3 มีโอกาสมากมายในการจ้างงานสำหรับผู้เรียนและคนอื่น ๆ ในประเทศ:

เมื่อนักเรียนได้รับการสอนและให้ทักษะที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องหนังพวกเขาสามารถสร้างงานหัตถกรรมของตนเองในการผลิตเครื่องหนังได้ นอกจากนี้การผลิตหนังให้บริการประชากรมากมายในประเทศของประชากร บางส่วนของเหล่านี้รวมถึงสารกันบูดหนังฝึกอบรมผู้ขายช่างเทคนิค ฯลฯ หากไม่ได้ศึกษาเรื่องการผลิตเครื่องหนังประเทศของเราส่วนใหญ่จะตกงานเพราะฉะนั้นโดยไม่ต้องมีการจ้างงานที่มีความสามารถในตัวเองครอบครัวและประเทศชาติโดยรวมกับการจ่ายภาษี

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม:

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศ แต่พวกเขาค้ากับการส่งออกกระเป๋าเดินทางในต่างประเทศ สินค้าเครื่องหนังส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราซึ่งช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของเราในประเทศกานา รายการเครื่องหนังเช่นกำไลสร้อยคอ armbands หมวกแฟ้มและโฟลเดอร์กระเป๋ารองเท้า ฯลฯ ช่วยพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก

สิ่งนี้นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต:

คนที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเครื่องหนังให้เหตุผลว่าพวกเขาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา หากได้รับการจัดการอย่างถูกต้องแม้แต่บทความในการสร้างธุรกิจก็สามารถเปลี่ยนมาตรฐานการครองชีพให้เป็นประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ

6 มีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์:

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายชนิดเช่นธัญพืชต้องใช้ภาชนะบรรจุที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเก็บรักษา เอกสารสำคัญและไฟล์สามารถเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างสบาย หนังเป็นวัสดุที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุต่างๆของประเทศ ถ้าภาชนะเหล่านี้ไม่ได้ถูกผลิตด้วยหนังเอกสารสำคัญ ๆ จะหายไปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นของเสียในถังขยะ

Source by Dickson Adom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *